Skládka odpadů

Skládka Šlapanice se nachází v prostoru vytěženého zemníku cihelny Šlapanice při ulici Zemědělská.

SKLÁDKA JE VE FÁZI REKULTIVACE – žádný odpad již nepřijímáme!