Ukončení ukládání odpadů na skládku Šlapanice, ulice Zemědělská.

Skládka odpadů na ul. Zemědělská je pro další ukládání odpadů uzavřena. Kapacita je v plném rozsahu vyčerpána a v současné době se připravuje revitalizace plochy skládky.

Milan Palásek, ředitel společnosti


Sateso s.r.o.

Skládka odpadů je ve fázi revitalizace


Odpovědný vedoucí: Bc. Iva Němcová

Odpadový hospodář: Kaiser servis, spol. s r.o.

Skládka Šlapanice se nachází v prostoru vytěženého zemníku cihelny Šlapanice při ulici Zemědělská.

Celková rozloha skládky: 26 591 m2
Celková kapacita skládky k 31.12.2010: 57.000m3
Předpokládaný rok ukončení skládkování: 2018

Ke každému druhu odpadu dodavatel odpadu předá provozovateli skládky Základní popis odpadu, jehož přílohu tvoří protokol o výsledku laboratorních zkoušek (vodného výluhu odpadu).
Náležitosti Základního popisu odpadu viz Vyhláška č. 294/2005 Sb., příloha č. 1.

Doporučený vzor: - Základní popis odpadu
(PDF dokument) (Word dokument)
  - Průvodka odpadu
(PDF dokument) (Word dokument)
  - Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR
(PDF dokument) (Word dokument)

Odpady přijímané na Skládku Šlapanice k trvalému uložení (PDF dokument)


21.04.2015