Ukončení ukládání odpadů na skládku Šlapanice, ulice Zemědělská.

Skládka odpadů na ul. Zemědělská je pro další ukládání odpadů uzavřena. Kapacita je v plném rozsahu vyčerpána a v současné době se připravuje rekultivace plochy skládky.

Milan Palásek, ředitel společnosti


Sateso s.r.o.

Skládka odpadů je ve fázi rekultivace


Odpovědný vedoucí: Bc. Iva Dobrocká

Odpadový hospodář: Kaiser servis, spol. s r.o.

Skládka Šlapanice se nachází v prostoru vytěženého zemníku cihelny Šlapanice při ulici Zemědělská.

Celková rozloha skládky: 26 591 m2
Celková kapacita skládky k 31.12.2010: 57.000m3
Předpokládané ukončení rekultivace skládky: 2021

21.04.2015