Skládka odpadů je ve fázi rekultivace

Skládka Šlapanice se nachází v prostoru vytěženého zemníku cihelny Šlapanice při ulici Zemědělská.

Celková rozloha skládky: 26 591 m2
Celková kapacita skládky k 31.12.2010: 57.000m3
Předpokládané ukončení rekultivace skládky: 2021