O nás

Společnost SATESO s.r.o. byla založena v roce 1995 a vznikla z původně rozpočtové organizace SaTes a je ve 100% vlastnictví Města Šlapanice.

Naší hlavní činností je zajišťování technické údržby města Šlapanice.

Dále jsme oprávněnou osobou ve smyslu Zákona č. 185/2001 Sb, o odpadech., provozujeme Skládku odpadů skupiny S-NO určenou pro odstranění odpadů kategorie ostatní a nebezpečný a Sběrné středisko odpadů.

K těmto činnostem vlastníme nejen příslušná oprávnění, ale i strojní vybavení a technické zázemí.


 


Společnost SATESO s.r.o. Vám poskytuje tyto služby:


14.05.2015