Sečení trávy:

18. 6.. - 22. 6.

Nádražní, Karla Čapka, Bezručova, Kollárova, Komenského, Riegrova, Hybešova, Wurmova, Husova, Jiráskova, Švehlova